Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov, občanské sdružení Buď Geo... a Katedra geoinformatiky PřF UP v Olomouci si Vás dovolují pozvat na

GEOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

na téma: „Ekonomické krize a jejich geografické důsledky & dostupnost a možnosti dat ČSÚ v geografii“

středa 4. dubna 2012

Pořádá:

 • Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov
 • Občanské sdružení Buď Geo...
 • Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Mediální podpora:

 • GISportal.cz — nejaktuálnější a nejrychleji rostoucí internetový magazín o geoinformatice

Místo konání:

Gymnázium Olomouc, Čajkovského 9, 779 00 OlomoucProgram:

8.30
Zahájení (Mgr. Tomáš Jelínek)

8.45—9.30
1. část semináře
(Ing. et Mgr. Jaromír Harmáček — Katedra rozvojových studií, PřF UP Olomouc)

 • globální kontext finanční krize
 • geopolitické příčiny a důsledky finanční krize
 • dotazy a diskuse

9.30—10.15
2. část semináře
(RNDr. Petr Dědič — Český statistický úřad)

 • Sčítání lidu, domů a bytů 2011
 • dostupnost dat ze sčítání na stránce www.scitani.cz

10.15—10.30
Přestávka, občerstvení
(v ceně — káva, čaj, minerálka, něco k zakousnutí)

10.30—11.15
3. část semináře
(RNDr. Jiří Štěpnička, DiS. — Český statistický úřad)

 • datové zdroje pro geografy z průběžných statistických šetření
 • dotazy a diskuse

11.15—11.45
4. část semináře
(Mgr. Lukáš Marek a Mgr. Vít Pászto — Katedra geoinformatiky, PřF UP Olomouc)

 • přidaná hodnota zpracování dat ČSÚ pomocí geoinformatiky

11.45—12.00
závěrečná část
(Mgr. Tomáš Jelínek)

 • diskuse
 • zakončení seminářeCena:

100 Kč — vybrána při vstupu, účastníci obdrží potvrzení pro školu (příjmový doklad).


Materiály k semináři:

účastníci obdrží zdarma, budou účastníkům k dispozici ke stažení z web. stránek. Heslo pro rozbalení materiálů obdrží účastníci emailem.

Materiály ke stažení